opslaan van energie in een batterij

het opslaan van energie in een batterij kan tegenwoordig ook !!
en pas weer gaan gebruiken als je het weer nodig hebt
is het gevaarlijk nee natuurlijk niet het is alleen een buffer van de energie die opgewekt is door wind of zonne-energie.

Hoe meer batterijen u hebt, des te meer energie u kunt opslaan. Die energie die in de batterijen is opgeslagen, moet wel weer beschikbaar komen in het net wanneer u dat wilt. Hiervoor is een batterij-omvormer nodig, die de gelijkstroom van de batterijen (DC-stroom) omzet in wisselstroom op het net (AC-stroom).

uit de accu
625ah